Info

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie pyrotechnické predmety, otvorený oheň, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.

Festivalový areál sprístupníme návštevníkom vo štvrtok 27. júla 2017 o 15.00 hod. vrátane parkovísk. Každý návštevník obdrží po preukázaní sa platným lístkom identifikáciu návštevníka festivalu.

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením. Budú rozmiestnené v niekoľkých gastro zónach.

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie.

Na festivale je k dispozícii kombinácia štandardných toaliet, umyvárky, sprchy a chemických toaliet (toitoi). Na festivale sú k dispozícii aj WC pre telesne postihnutých návštevníkov. O údržbu chemických WC sa priebežne stará dodávateľská firma.

Festivalový areál je braný ako jeden celok. V areále sú umiestnené 3 stage, gastro sektor, ihriská a aj miesta na stanovanie. Na vybraných miestach v areále sú umiestnené informačné tabule aj s mapou areálu a popisom.

Areál festivalu je z väčšej časti bezbariérový. Pre invalidov sú na festivale vyčlenené samostatné WC.

Vo všetkých otvorených priestoroch aj otvorených stanoch okrem detskej časti je fajčenie povolené.