Info

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením. Budú rozmiestnené v niekoľkých gastro zónach.

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie.

Na festivale je k dispozícii kombinácia štandardných toaliet, umyvárky, sprchy a chemických toaliet (toitoi). Na festivale sú k dispozícii aj WC pre telesne postihnutých návštevníkov. O údržbu chemických WC sa priebežne stará dodávateľská firma.

Festivalový areál je braný ako jeden celok. V areále sú umiestnené 3 stage, gastro sektor, ihriská a aj miesta na stanovanie. Na vybraných miestach v areále sú umiestnené informačné tabule aj s mapou areálu a popisom.

Areál festivalu je z väčšej časti bezbariérový. Pre invalidov sú na festivale vyčlenené samostatné WC.

Vo všetkých otvorených priestoroch aj otvorených stanoch okrem detskej časti je fajčenie povolené.

V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov. Na festivale je non-stop zdravotnícka služba.

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu.