Info

  • stan- na vyhradených lokalitách
  • motokaravan- na vyhradených lokalitách
  • autokaravan- na vyhradenom parkovisku pre automobily
  • iné ubytovanie – chatky ….., ubytovanie v okoli... kontakty...

Centrom usporiadateľskej služby je organizačný štáb (Festival Office) – viď mapa areálu. Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení.

Hlavným organizátorom festivalu je INDIANS CMC Bratislava, o.z., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Ak ho chcete osloviť, kliknite na sekciu „Kontakt".