• stan- na vyhradených lokalitách
  • motokaravan- na vyhradených lokalitách
  • autokaravan- na vyhradenom parkovisku pre automobily
  • iné ubytovanie – chatky ….., ubytovanie v okoli... kontakty...

 

Tel. kontakt na ubytovanie Stará Tura Dubník A R E A L - 0917 546 289