Centrom usporiadateľskej služby je organizačný štáb (Festival Office) – viď mapa areálu. Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení.
K usporiadateľom patria najmä:

  • bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY
  • produkcia – farebne odlíšená ….......,
  • zdravotníci – biely odev alebo uniforma Záchrannej služby – viď ambulancia/prvá pomoc,
  • požiarna služba – uniforma požiarnej služby,
  • brigádnici – farebne odlíšená identifikácia na zápästí a identifikačný odev: žltá vesta