Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu.

Je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – viď heslo ZÁKAZY. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci jej kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka - festivalový náramok. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej a usporiadateľskej služby: kontrola festivalových náramkov, osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov), vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok...), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia. Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby upozornili usporiadateľov.