Predaj dvojmiestnych stanov spustený priamo na našej stránke -> https://www.tanecslnka.sk/sk/e-shop
Počet je limitovaný. Po zaplatení, dostanete mail o prijatí platby a na TS vás už bude čakať prichystaný. Je potrebné aby sa meno na objednávke zhodovalo s OP jedného z ubytovaných.