Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie pyrotechnické predmety, otvorený oheň, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. V detskej časti platí zákaz fajčenia. Zakázané je aj stanovanie mimo vyhradených priestorov.

Je zakázané po 22.00 hod. „túrovanie motoriek“, v prípade porušenia, budú odobraté kľúče od motorky bezpečnostnou službou.