Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením. Budú rozmiestnené v niekoľkých gastro zónach.

Z tohto dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom i pred slnkom.