Na festivale je k dispozícii kombinácia štandardných toaliet, umyvárky, sprchy a chemických toaliet (toitoi). Na festivale sú k dispozícii aj WC pre telesne postihnutých návštevníkov. O údržbu chemických WC sa priebežne stará dodávateľská firma.

Usporiadatelia sa snažia o dostatočný prídel toaletného papiera na WC, pre istotu odporúčame poistiť sa vlastnými zásobami. Vo festivalových priestoroch je k dispozícii dostatočný počet smetných košov. Za čistotu v okolí stánkov s občerstvením sú zodpovední prevádzkari stánkov. Čistenie bude prebiehať priebežne, kompletné vyčistenie areálu prebieha v piatok, v sobotu a v nedeľu ráno. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu. V prípade akýchkoľvek nedostatkov (upchatie WC, špina, ...) kontaktujte usporiadateľov.