Festivalový areál je braný ako jeden celok. V areále sú umiestnené 3 stage, gastro sektor, ihriská a aj miesta na stanovanie. Na vybraných miestach v areále sú umiestnené informačné tabule aj s mapou areálu a popisom.
Pri každom vstupe do areálu prebieha kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Náhodné kontroly identifikácie prebiehajú počas trvania festivalu v celom areáli vrátane VIP stanu. Povrch je trávnatý s kombináciou spevnených plôch.
Festivalový areál umožňuje aj prístup k vodnej ploche, kde na vyznačených miestach je povolené kúpanie na vlastné nebezpečie. Upozorňujeme návštevníkov na nebezpečenstvo kúpania pod vplyvom alkoholu.