Vo všetkých otvorených priestoroch aj otvorených stanoch okrem detskej časti je fajčenie povolené.