V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu.

Riadili sa pokynmi bezpečnostnej a usporiadateľskej služby a areál opúšťali únikovými zónami.