V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov. Na festivale je non-stop zdravotnícka služba.
V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici...) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu. Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.
Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude monitorovať polícia.